Clubreglement

"Goeie afspraken, maken goeie vrienden"
Clubreglement 2024 - 2025

Deze clubafspraken zijn opgesteld door het dagelijks bestuur:

Kathy Bruggeman, Yana Dhoore, Nanoe Rothier,Thessa Vindevoghel

 • Iedereen heeft recht op één gratis proefles. (te nemen vóór 29/09 en indien de groep nog niet volzet is) muv zumba en fat-BB-burner waar enkel dinsdag 3/09 een gratis proefles mogelijk is.
 • De prijs wordt berekend voor een volledig dansseizoen (september t.e.m. eind mei) m.u.v. zumba en fat-BB-burner. Eenmaal ingeschreven, betaald en het dansseizoen is reeds gestart kan er geen lidgeld meer teruggevorderd worden. Enkel met een doktersattest kan het lidgeld terug betaald worden.
  Elk lid dient zich in te schrijven in de juiste leeftijdsgroep.
 • Voor de leden van zumba en fat-BB-burner werken we met een lessenreeks van september tem december 2024 en van januari tem juni 2025. Er kunnen ter plaatse geen losse beurten meer aangekocht worden.
 • Elk lid is verzekerd bij Danspunt. Leden zijn verzekerd wanneer zij de kortste weg nemen van en naar de danszaal en dit doen in een aanvaardbare tijd. Zij die vóór en na de les buiten de danszaal zich langdurig ophouden zijn NIET verzekerd.
  Bij een ongeval is een aangifteformulier te downloaden via onze website. Een deel ervan moet ingevuld worden door een bestuurslid. Neem hiervoor contact op met Kathy Bruggeman (0498 29 88 24). De aangifte moet binnen de 7 dagen worden verzonden.
 • Uit respect voor de lesgeefster gebruiken we geen GSM tijdens de les.
 • In de danszaal is geen eten toegestaan en wordt er enkel water gedronken.
 • De leden verlaten de les niet zonder de trainster hierover te informeren.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van persoonlijke voorwerpen.
 • Bij ernstig wangedrag kan een lid worden geweerd, zonder terugbetaling van het lidgeld.
 • De ouders worden gevraagd om tijdens de les niet in de zaal te blijven, dit leidt de trainsters maar vooral de danser af.
 • Gelieve regelmatig de website/je mailbox/ ledenbeheer te controleren. Er zullen mededelingen verschijnen (activiteiten, leswijzigingen ...) Ook via Facebook en Instagram zijn we te volgen.
  Mocht u geen mails ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@dansamie.be
 • Bij inschrijving gaat u akkoord met het publiceren van foto's op onze website/facebookpagina. Indien u dit niet wenst, graag laten weten via een mailtje naar info@dansamie.be
 • Indien u bent ingeschreven bij DansAmie wordt iedereen toegevoegd aan de Whatsappgroep
 • Bij afwezigheid in de les steeds de lesgever tijdig op de hoogte brengen

Het is niet onze bedoeling om er een club met veel regels van te maken.
We blijven een recreatieve club waarbij alle leden zich "goed" moeten voelen!