DansAmie MAXI

Onze oudste kleutergroep leert choreo's die al wat uitdagender en moeilijker worden.
In het midden van de les wordt er steeds een bewegingsoefening/spel voorzien om voldoende variatie in de les aan te bieden. De dansertjes krijgen ook telkens de kans om te dansen op muziek uit hun eigen leefwereld.

Het welbevinden en de betrokkenheid staat zoals bij elke groep steeds centraal.


Vaste lesgevers: Julie en Febe

  • DansAmie MAXI wordt wekelijks begeleid door 2 lesgevers

Dansdag: zaterdag 9u30 - 10u30

Locatie: Emmaüs lager

Geboortejaar: 2019