DansAmie MIDI

Bij dansAmie MIDI leggen we nu de nadruk op het steeds meer oefenen van dansjes.
In het midden van de les wordt er steeds een bewegingsoefening/spel voorzien om voldoende variatie in de les aan te bieden. De dansertjes krijgen ook telkens de kans om te dansen op muziek uit hun eigen leefwereld. 

Het welbevinden en de betrokkenheid staat zoals bij elke groep steeds centraal.


Vaste lesgevers: Julie en Febe

  • DansAmie MIDI wordt wekelijks begeleid door 2 lesgevers

Dansdag: zaterdag 10u30 - 11u30

Locatie: Emmaüs lager

Geboortejaar: 2020